vodoinštalácia

Naša spoločnosť zabezpečuje vodoinštalačné a kurenárske práce. Súčasťou odovzdávania vodoinštalačných a kurenárskych prác je odovzdávanie potrebných protokolov o vykonaných skúškach. 

Zabezpečenie

Vodovodných prípojok,

Kanalizácie,

Odvodnenia domov,

Ústredného kúrenia.

Podľa projektovej dokumentácie prostredníctvom

Oceľových rúr,

Polyetylénových rúr,

Rúr z nemäkčeného PVC,

Rúr na odvodnenie.