SLUŽBY

Okrem ponuky stavebných, stolárskych, tesárskych, zámočníckych, zváračských a vodoinštalačných prác, Vám naša spoločnosť dokáže zabezpečiť nasledovné služby.

Prenájom

Široký sortiment dopravných a stavebných prostriedkov nám umožňuje poskytovať služby v oblasti prenajímania týchto prostriedkov. Stavebné či dopravné prostriedky sú pripravené v plne funkčnom stave vykonávať aj tie najnáročnejšie stavebné práce. O ich spôsobilý stav sa stará tím odborných pracovníkov, ktorí ich prevádzkujú a vykonávajú potrebné opravy.

Poradenstvo

MS-stav s.r.o. poskytuje poradenstvo, ktoré spočíva v spolupráci pri spracovávaní projektových dokumentácii, zadaní, či pri riešení konkrétnych situácii na zákazkách.

Vie poskytnúť kvalifikované poradenstvo pri návrhoch samostatných zámočníckych a stolárskych výrobkoch. Pracovníci čerpajú z bohatých praktických skúsenosti, ktoré nadobudli počas dlhoročného pôsobenia našej spoločnosti v oblasti stavebných technológii.