PRIEMYSELNÉ PODLAHY

Samostatnú časť stránky zo stavebnej práce našej spoločnosti venujeme priemyselným podlahám, na ktorej Vám predstavíme nami realizovaný podlahový systém. Podlahové systémy sa prispôsobujú svetovým trendom v stavebníctve, kde sa neustále zvyšujú nároky zákazníkov na nové 

Dodržujeme prísne medzinárodné ISO normy kvality.

NAŠA REALIZÁCIA BETÓNOVÝCH PODLÁH

Betónové podlahy, ktoré realizuje firma MS-stav s.r.o. vyhovujú špecifickým požiadavkám zákazníkov v rôznych odvetviach priemyslu. Sú odolné na obrus, znášajú vysokú dlhodobú záťaž a odolávajú účinkom chemických vplyvov. Betónové podlahy sú realizované podľa požiadaviek zákazníka.

Podľa požiadaviek zabezpečujeme:

Protišmykové podlahy

Zdravotne nezávadné
a bez bariér

Odolnosť voči prenikaniu
ropných produktov

Antistatické vlastnosti

Odolnosť voči agresívnym chemikáliám

o priemyselných podlahách

Jeden z hlavných produktov MS-Stav

Jedným z hlavných produktov firmy MS-stav sú strojne hladené betónové podlahy. Rozhodujúcim kritériom ich kvality je trvanlivosť o ktorej rozhoduje húževnatosť a odolnosť vrstvy a jej dokonalé prepojenie s nosnou betónovou doskou.

Princíp pancierových betónových podláh

Princíp pancierových betónových podláh so špeciálnymi vsypmi spočíva v monolitickom prepojení betónovej dosky a vysoko odolnej povrchovej nášľapnej vrstvy podlahy v hrúbke 3 – 5 mm. Ako vsypový materiál sa používa továrensky predmiešaná prášková zmes kvalitných portlandských cementov, tvrdených plnív na báze spekaných karbidov, alebo neoxidujúcich kovov, pigmentov a ďalších kompatibilných aditív a prísad. Po ich strojnom zapracovaní do čerstvého betónu vznikne vysoko odolná nášľapná vrstva, ktorá je po dohladení ošetrená utesňujúcim a vytvrdzujúcim nástrekom akrylátovou živicou. Penetrácia podlahy akrylátovou živicou zároveň zabezpečí jej dlhodobú bezprašnosť.

Výsledný produkt

Pancierová betónová podlaha ako výsledný produkt spĺňa aj najnáročnejšie požiadavky budúcej predpokladanej prevádzky. Rovinnosť podľa projektu s odchýlkou v zmysle STN menšou ako 2mm/2m, s pevnosťou min. 40 MPa/m2, je mimoriadne odolná na obrus (až 10krát odolnejšia ako najkvalitnejšie betóny). 

PRÍNOSY
PANCIEROVÝCH BETÓNOVÝCH PODLÁH

CENOVO VÝHODNÉ

Cena pancierových betónových podláh je cenovo výhodnejšia ako pri iných druhoch betónových podláh (ako napr. pri viacvrstvových, stierkovaných alebo náterových)

RÝCHLA REALIZÁCIA

Zhotovenie pancierovej betónovej podlahy je v jednom technologickom procese
(pri kapacite 700-2000 m2 hotovej podlahy za
24 hodín).

ZAVEDENIE K POUŽÍVANIU

Používanie pancierových betónových podláh je pomerne rýchle. Podlaha je pochôdzna po 36 hodinách od ukončenia finálnych prác. Pri použití stavebnej chémie sa podlaha približne po 10 dňoch zaťažuje projektovým zaťažením a je odovzdaná do prevádzky.

konštrukcia nosnej betónovej dosky

Navrhovaná projektantom na základe statického výpočtu

Nosná betónová doska je navrhovaná projektantom na základe statického výpočtu. Pri statickom návrhu musí byť braný do úvahy stupeň únosnosti podkladových vrstiev a predpokladané zaťaženie betónovej konštrukcie podlahy, ktoré bývajú súčasťou zadania.
Súčasť zadania:
 • hrúbka betónovej dosky,
 • trieda betónu,
 • vystuženie betónovej podlahovej dosky (druh, množstvo a rozmiestnenie výstuže),
 • umiestnenie dilatačných a zmršťovacích škár v konštrukcií betónovej podlahovej dosky.
 • Ekonomicky menej náročný jednovrstvový systém

  Jednovrstvový systém nosných betónových podlahových dosiek je z ekonomických a statických dôvodov výhodnejší. Pri rekonštrukciách je nutné v niektorých prípadoch akceptovať dvojvrstvové riešenie. Nosné dosky pancierových betónových podláh sa navrhujú klasickou zváranou sieťou (KARI) alebo rozptýlenou oceľovou výstužou.

  Porovnanie klasickej a rozptýlenej výstuže

  Oproti klasickej výstuži je systém rozptýlenej výstuže z oceľových vlákien z ťahaného drôtu výhodnejší z dôvodu
 • zvýšenej rýchlosti realizácie betónovej dosky,
 • pevnosti,
 • eliminácie vzniku zmršťovacích trhlín na povrchu.
 • Spolupráca

  Spoločnosť BEKAERT
  Spoločnosť BEKAERT dodáva oceľovú výstuž DRAMIX
  Spoločnosť PODLAHY RK
  Spoločnosť PODLAHY RK dodáva oceľovú výstuž HAMOR a zabezpečujú komplexný servis pri vypracovávaní statických návrhov na základe požiadaviek pre predpokladanú prevádzku.

  REALIZÁCIA BETÓNOVÝCH PODLÁH

  Práce pri realizácii podlahy sa organizujú v predstihu podľa konkrétnych požiadaviek, aby sa vyhovelo požiadavkám investora, projektanta a dodržala lehota realizácie. Realizácia pancierovej betónovej podlahy pozostáva spravidla s týchto technologických procesov:

  Osadenie dilatácie podlahy

  Z penového polyetylénu okolo stien, stĺpov a vertikálnych prestupov.

  Montáž výstuže z KARI sietí

  Druhou možnosťou je vmiešanie oceľovej výstuže do betónovej zmesi.

  Betonáž

  Spracovanie a rozprestretie betónovej zmesi môže prebiehať rôznymi spôsobmi:
 • metóda striedavých pásov,
 • kontinuálna betonáž s použitím rotačného lasera.
 • Zhutnenie podlahovej dosky

  Zhutnenie podlahovej dosky sa realizuje ponorným vibrátorom a plávajúcou lištou. Aplikácia vsypového kompozitu je realizovaná do čerstvého betónu.

  Strojné hladenie

  Po odparení vody nasleduje viacnásobné opakované strojné hladenie nášľapnej vrstvy podlahy rotačnými hladičkami.

  Konečný nástrek a ošetrenie povrchu

  Je realizované aplikáciou utesňujúceho a vytvrdzujúceho nástreku alebo náteru čírou akrylátovou živicou.

  Rozmeranie a narezanie dilatačných škár

  Realizované podľa projektu v predpokladanom module 6×6 metrov alebo v pomere 1:2.

  Vyplnenie dilatačných škár

  Realizované gumovým tesniacim pásikom
  a trvale pružným tmelom.

  Podložie

  Kvalita hotovej podlahy je úzko spojená s kvalitou podložia. Podložie by malo byť homogénne bez výskytu pevnejších a slabších miest. Podložia má vplyv na technické parametre a ekonomické náklady priemyselnej podlahy.