STAVEBNÉ PRÁCE

Spoločnosť zamestnáva pracovníkov, ktorí sú pripravení pre Vás realizovať nasledovný rozsah prác.

Zemné práce

Vykonávame všetky druhy zemných prác pri dodržiavaní základnej normy na navrhovanie a vykonávanie zemných prác STN 73 3050 a v normách s ňou súvisiacich. Zohratý tím našich pracovníkov je pre Vás pripravený realizovať rôzne výkopové práce.

Realizujeme:

Priemyselné podlahy

V súčasnej dobe sa na priemyselné podlahy kladú náročné požiadavky na pevnosť, trvanlivosť, dodržanie ekologických a prísnych medzinárodných ISO noriem kvality. Sme pripravení splniť tieto požiadavky v rôznych odvetviach priemyslu. . Hladenie podláh zabezpečujeme stavebnými hladidlami, kde pomocou vsypového materiálu vysypaného do čerstvého betónu dosiahneme vysoko odolnú nášľapnú vrstvu, ktorá je po dohladení ošetrená utesňujúcim a vytvrdzujúcim nástrekom akrylátovou živicou.

Liata podlaha SIKA

Sme certifikovaní na vykonávanie liatej podlahy SIKA.

Oceľová výstuž DRAMIX

Pri realizácií stavebných podláh využívame oceľovú výstuž DRAMIX.

Ďalej sa realizujeme v stavebnej činnosti:

Výstavba a rekonštrukcia stavieb

Murárske
práce

Rôzne
búracie práce

Betonárske
práce

Kladenie
zámkovej dlažby

Maliarske
práce

Rekonštrukcie bytových jadier a balkónov

Realizácia
oplotenia

Realizácia strešných konštrukcií

Lešenárske
práce

Vytyčovanie stavieb

snažíme sa o najvyššiu Úroveň vykonanej práce

Všetky činnosti sa vykonávajú tak, aby bola zabezpečená spokojnosť zákazníkov, kvalita vykonaných prác na najvyššej úrovni s cieľom konkurovať na domácom trhu.

Najvyššiu úroveň zabezpečujú:

Odborne znalí zamestnanci

Poriadok na pracovisku

Oprávnení stavbyvedúci a stavebný dozor

Bohaté praktické skúsenosti

Potrebná výpočtová technika

Na vypracovanie správnosti rozpočtu stavieb

Navhrnutie
optimálnej ceny

Cenu prispôsobujeme podmienkam

galéria
našej práce