VÍTA VÁS
SPOLOČNOSŤ

MS-Stav s.r.o

Budovanie svojich základných kameňov naša spoločnosť začala v roku 1992 pod názvom „MEĽO stavebné práce“.  Postupom času sa svojím vývojom stavebných prác a svojím prístupom ku zákazníkom firma rozširovala až do dnešnej podoby, kedy z malej firmy je samostatná, plne funkčná a zákazníkom prispôsobivá spoločnosť s nasledovnou ponukou prác.

Stavebné práce

Spoločnosť zamestnáva pracovníkov s potrebnou praxou a kvalifikáciou, ktorí sú pripravení realizovať široký rozsah stavebných prác.

Stolárstvo a tesárstvo

Disponujeme vlastnou stolárskou dielňou, v ktorej sa naši pracovníci zameriavajú na výrobu rôznych stolárskych a tesárskych výrobkov.

Zámočníctvo a zváranie

Dlhodobá prax a kvalifikácia
našich zamestnancov zabezpečuje výrobu rôznych zváraných oceľových konštrukcií

Vodoinštalácia

Naša spoločnosť
zabezpečuje vodoinštalačné a kurenárske práce pre priemyselné budovy a rodinné domy.

Garantujeme splnenie vašich požiadaviek

Široký záber v oblasti stavebnej činnosti nám dáva dobré predpoklady uplatniť sa v čoraz viac sa rozvíjajúcom stavebnom priemysle. Vlastné dopravné a stavebné prostriedky, vlastné technologické zariadenia vo vlastných dielenských priestoroch nám umožňujú splniť aj náročné stavebné požiadavky zamerané na:

KVALITU

SPôSOBILOSŤ

ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

DODRŽANÝ
TERMÍN

SME SPOĽAHLIVÍ

Vzťahy so zákazníkom sú postavené na vzájomnej úcte, porozumení, so snahou dohodnúť sa na najlepšom a cenovo dostupnom spôsobe riešenia diela na konkrétnych zákazkách. Dokonalosť a spoľahlivosť realizácie našich zákaziek je doložené certifikátmi a množstvom uskutočnených úspešných aj veľmi náročných zákaziek.

Priemyselné podlahy

Samostatná časť webovej stránky je venovaná priemyselným podlahám. Predstavíme Vám nami realizovaný podlahový systém. Priemyselné podlahy sú jeden z našich hlavných produktov.

Predstavíme Vám

Priemyselné podlahy

ICH
PRÍNOSY

ICH
konštrukciu

Ich realizáciu

KONTAKTUJE NÁS

Naša spoločnosť sa na trhu práce uchádza o Vašu priazeň. Po Vašom oslovení Vám ochotne pripravíme cenovú ponuku, ktorá uspokojí Váš záujem o dodávku našich prác. Výsledkom bude kompletne zhotovené dielo, ktoré budete môcť dlhodobo užívať. Sme pripravení splniť Vaše požiadavky v ktoromkoľvek kúte Slovenskej republiky.